children, study of, laptop

Jak se žije v karanténě – díl III.

Naši oblátští scholastici (mladí studující spolubratři v misijní formaci) ve Vermicinu nedaleko Říma začali včera studovat teologii online! Pravděpodobně bude ještě třeba vychytat pár drobností, ale život jde dál. Hledáme všichni nové cesty a kdoví… třeba právě ta dnešní situace může být konečně příležitostí ke změně našeho smýšlení… „obrácení“ se tomu říká…

Scroll to Top