Scholastikát je v naší oblátské hantýrce pojem označující místo, kde probíhá část tzv formace, tedy studijní a misijní přípravy na apoštolský život mladých řeholníků misionářů oblátů. Nejde ani tak o dům, kde se všechno odehrává, ale o živou mezinárodní komunitu mladých spolubratří, kteří po noviciátu složili své první řeholní sliby, a jejich formátorů, zkušenějších oblátů, kteří je po cestě formace doprovázejí. Jelikož jsme kongregací mezinárodní, je i náš scholastikát mezinárodní. Najdete ho v italském Vermicinu nedaleko Říma. A několik střípků z života takové formační komunity vám chceme představit i zde.

Scroll to Top