To tělo jsem já

7′ Zkušenost pobytu v různých zemích a setkání s mnoha lidmi, charismaty mi pomohla lépe pochopit a hlavně zakusit, kým je pro mě církev. Tohle slovo je docela těžké na trávení, protože vzbuzuje hlavně odpor. Odpor zvenku i zevnitř. Naprosto to chápu, i já jsem synem své generace. Kdo nemá živý vztah s Kristem a nepřizná si, že i on sám je schopen se dopustit toho nejhoršího hříchu, a nevěří, že přesto je Boží milosrdenství větší než ten jeho hřích, tak bude tápat a možná odstoupí. Důležité je vědět, že církev je založená na Petrovi a jemu podobných, tedy i na někom jako jsem i já. Schopen jít odhodlaně na smrt pro Ježíše a za chvilku říct, že Ježíše neznám, a klidně i utéct, přesně v tom se nacházím i já. Na těchto lidech Ježíš postavil první komunity. Nejdříve museli zakusit, kým jsou, aby mohli začít stavět na tom, kdo neuteče a vydrží i mou zradu. Jenomže my jsme na tohle zapomněli. Vyhrál starý člověk, který se chce chlubit svou dokonalostí, svým příkladným chováním, velkými věcmi udělanými pro ostatní, který chce být lepší než ostatní… To tělo (církev) jsem já a to tělo jsi ty, jak stojí v jedné písni. Chci dneska děkovat Ježíši za tuhle zkušenost a všem slabým, kteří se spolehli na Lásku, a dali mi tím příklad k následování.

Scroll to Top