S Marií na schodech

19′ „Jsme Bohem povolaní k tomu, abychom zůstávali s Ježíšem. Toto žití, zůstávání v Kristu, ve skutečnosti poznamenává všechno, co jsme a co děláme.“ (František v Riu) Jedinečným způsobem tohle žila Maria… a ne náhodou právě na jednom poutním místě, zasvěceném právě Marii, když jsem tam stál venku na schodech, mě jeden oblát pozval, zda nechci udělat zkušenost komunitního života v Plasích. Přáním a cílem této zkušenosti bylo zakusit, že Boží slovo je živé a dokáže měnit i dneska životy. Nechal jsem si pár dní na rozmyšlenou a v úterý večer, kdy byla venku pořádná bouřka, blesky… jsem Vlastovi zavolal, že do toho půjdu. Nevěděl jsem, kdo to jsou obláti, s kým se u nich setkám, kdo další chce tuto zkušenost udělat… Byl to takový další exodus, protože jsem nevěděl, kam to povede, jaké jsou plány… měl jsem jen odvahu a chuť putovat, navíc důvěru. Toto poslední bylo však nejdůležitější.

Scroll to Top