Expert na postní dobu?

1′ Víte, co jsem pro sebe po této neobvyklé době postní pochopil? Že jsem na dobu postní expert, dokážu si odříct jídlo i na několik dní, dokážu žít „docela“ skromně… ba co víc, dokonce mě i trošku to prát se s tělem, se sebou samým přitahuje. Jenomže středem zůstávám já. Proto jsem se snažil těchto 40 dní ukázat, že to nejlepší, co v životě mám, jsou ostatní; všichni ti krásní lidé, a to jsem jich ukázal jen několik z velikého množství. Tento týden mě, nás zve Ježíš ještě více než těch minulých 40 dnů k tomu, abychom vyšli pokorně a ve svobodě oslavovat toho, který nám Všechno daroval, nehleděl na slávu, davy, svůj prospěch… ale na Otce, který ho miloval, a tato láska nás vysvobodila i ze smrti, prázdnoty, beznaděje. Milost Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství svatého Ducha s vámi se všemi!

Scroll to Top