Andělé existují

5′ Nikdy jsem se pořádně nezabýval tím, kdo jsou andělé a co přesně dělají, ačkoliv byli zahrnuti v mé první dětské modlitbě před spaním. Teď i díky mé hodně slabé řečtině vím, že pocházejí ze slova ἄγγελος, které znamená posel zpráv, někdo, kdo opatruje jemu svěřené. Věřím, že každý má svého anděla, který se o něho stará, a dostává od něho zprávy. Já jsem dokonce i poznal tvář toho, spíše té, která se stala mým andělem, a tím zbořila představu, že by andělé byli mužského rodu. Nevím, kolik knih, dárků, dopisů jsem od J. M. dostal, ale věřte, že hodně. Jen Bůh Otec však ví, kolik přímluvných modliteb za mě tento anděl Otci přednesl. A tak chci dneska poděkovat svému andělovi, který je zmíněn i v dnešním čtení. Neukážu fotku, andělům se nelíbí, když jsou vidění, mají radost z nezištnosti. Díky Otče právě za tohoto anděla.

Scroll to Top