Oblátský misijní zpravodaj „Očima misií“ je především tištěným médiem, které si klade za cíl informovat o misijním působení misionářů oblátů a oblátské rodiny po celém světě. Vydává ho Oblátské misijní dílo (OMD) založené k propagaci oblátské misijní služby, navazování a rozvíjení kontaktů mezi členy oblátského světa a v neposlední řadě k shromažďování materiální a finanční podpory pro naléhavé potřeby oblátských misií a jim svěřených lidí. První část našeho zpravodaje, který vychází čtyřikrát do roka, je vždy tematická a představuje jeden konkrétní aspekt naší služby. Druhá část pak přináší aktuality z oblátského světa.
Scroll to Top