Oblátský misijní zpravodaj „Očima misií“ je především tištěným médiem, které si klade za cíl informovat o misijním působení misionářů oblátů a oblátské rodiny po celém světě. Vydává ho Oblátské misijní dílo (OMD) založené k propagaci oblátské misijní služby, navazování a rozvíjení kontaktů mezi členy oblátského světa a v neposlední řadě k shromažďování materiální a finanční podpory pro naléhavé potřeby oblátských misií a jim svěřených lidí. První část našeho zpravodaje, který vychází čtyřikrát do roka, je vždy tematická a představuje jeden konkrétní aspekt naší služby. Druhá část pak přináší aktuality z oblátského světa.
laos, huts, asia

Oblátský Laos

„Pochopil jsem své povolání: mám být šťastným člověkem, a to i ve své snaze ztotožnit se s ukřižovaným Kristem,“ píše 17. listopadu 1956 ve svém Deníku šťastného člověka blahoslavený Mario Borzaga, misionář oblát a mučedník blízkosti k Bohu a k člověku v Laosu. Laos. Proč jsme se rozhodli věnovat celé jedno číslo našeho zpravodaje právě Laosu? To se

Pokračovat »
Scroll to Top