FRATELLI TUTTI

Třetí encyklika papeže Františka o bratrství a sociálním přátelství Fratelli tutti je svým tématem dokumentem veskrze oblátským. Pojednává o Boží blízkosti k člověku a z ní vyplývajících bratrských vztazích mezi všemi lidmi bez ohledu na původ, řeč, pohlaví, vyznání, sociální postavení… Jde o text, který si klade za cíl bořit zdi a bariéry a stavět mosty. Jako členové celosvětové misijní kongregace přítomné ve více než 70 zemích světa a zaměřené na službu hlásání evangelia nejchudším a nejopuštěnějším se s tématem bratrství, ale zároveň i s tématy chudoby, různých druhů útisku a útlaku, nespravedlnosti, a tedy naléhavé potřeby vzájemnosti, solidarity a přátelství setkáváme v každodenním životě. I proto jsme se rozhodli tento papežův prorocký dokument jednoduchým způsobem představit především mladým lidem, kteří jsou jednou z tradičně přednostních skupin, se kterou pracujeme.

Jednoduchá schémata a na nich postavená krátká videa mají dostupným způsobem encykliku představit a vzbudit chuť do osobní četby a sdílení.

Scroll to Top