Nejsem hrdina, ale jsem milovaný

V té době přišli k Ježíšovi se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s krví obětních zvířat. Řekl jim na to: „Myslíte, že ti Galilejci, když to museli vytrpět, byli větší hříšníci než ostatní Galilejci? Ne, říkám vám; když se však neobrátíte, všichni podobně zahynete. Anebo oněch osmnáct, na které padla věž v Siloe a usmrtila je: myslíte, že byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, říkám vám; když se však neobrátíte, všichni právě tak zahynete.“ Vypravoval pak toto podobenství: „Jeden člověk měl na své vinici zasazený fíkovník a přišel na něm hledat ovoce, ale nic nenašel. Proto řekl vinaři: `Hle, už tři léta přicházím hledat ovoce na tomto fíkovníku, a nic nenacházím. Poraz ho! Proč má zabírat půdu?‘ On mu však odpověděl: `Pane, nech ho tu ještě tento rok. Okopám ho a pohnojím, snad příště ovoce ponese. Jestliže ne, dáš ho pak porazit.'“ Lk 13,1-9  

Dnešní evangelium mě trochu straší. Nezaviněná nouze, nezaviněná smrt jsou v mém životě tak blízko jako nikdy předtím. A Ježíš jen říká: „Když se však neobrátíte, všichni právě tak zahynete.“ Dnes by asi řekl:„Během tornáda na jižní Moravě zemřelo 6 lidí, při povodni v Německu 150 a na Ukrajině právě teď tisíce a tisíce. Myslíte, že tito byli větší hříšnici než ti ostatní? Když se však neobrátíte, všichni právě tak zahynete.“ Už mnohokrát jsem se obrátil nebo jsem se aspoň zkoušel obrátit a vést svůj život jiným, lepším směrem. Ale po takovém obrácení (nebo po pokusu o něj) přišlo relativně rychle i rozčarování: nedosáhl jsem úplného cíle. Pak jsem si řekl: no, je to tak, nejsem lepší než ostatní a jsem stejný hříšník jako pravděpodobně mnoho lidí kolem mě. Nejsem hrdina, neumím řešit všechny šlamastiky ve svém životě. A občas mám pocit, že vůbec nic nezvládám. To nevypadá moc povzbudivě… Ale pak Ježíš mluví ještě o stromu. Strom sám asi nemůže za to, že nenese plody. Možná je nemocný, možná není úplně ideální jeho umístění, možná má nedostatek vody nebo minerálů. Ale je tam někdo, kdo se snaží, aby strom znovu vykvetl. I v mém životě je někdo, kdo se snaží, abych znovu kvetl: Ježíš. A pravděpodobně každý rok musí znovu říct vinaři: „Pane, ponech ho ještě tento rok, snad příště ponese ovoce“. Je možné, že mi někdy spadne věž na hlavu a jistě budu muset přiznat: Ano, jsem hříšník jako všichni ostatní. Ale vím, že jsem milovaný hříšník. 

Autor: Christian Orth

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Scroll to Top