Každý z nás je jedinečný

Evangelium – Mt 25,14-30

Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Jeden člověk se chystal na cesty, zavolal si služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval. Ten, který dostal pět hřiven, hned šel, (podnikavě) jich využil a vyzískal pět dalších. Stejně i ten, který dostal dvě, vyzískal dvě další. Ale ten, který dostal jednu, šel, vykopal v zemi (jámu) a peníze svého pána ukryl. Po delší době se pán těch služebníků vrátil a dal se s nimi do účtování. Přistoupil ten, který dostal pět hřiven, přinesl s sebou pět dalších a řekl: `Pane, pět hřiven jsi mi svěřil, hle – dalších pět jsem vydělal.‘ Pán mu řekl: `Správně, služebníku dobrý a věrný. Málo jsi spravoval věrně, mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se svým pánem.‘ Přistoupil i ten, který dostal dvě hřivny, a řekl: `Pane, dvě hřivny jsi mi svěřil, hle – další dvě jsem vydělal.‘ Pán mu řekl: `Správně, služebníku dobrý a věrný. Málo jsi spravoval věrně, mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se svým pánem.‘ Přistoupil pak i ten, který dostal jednu hřivnu, a řekl: `Pane, vím, že jsi tvrdý člověk; sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Měl jsem strach, a proto jsem tvou hřivnu ukryl v zemi. Tady máš, co ti patří.‘ Pán mu odpověděl: `Služebníku špatný a líný! Věděl jsi, že sklízím, kde jsem nesel, a sbírám, kde jsem nerozsypal? Měl jsi tedy moje peníze uložit u směnárníků a já bych si při návratu vyzvedl i s úrokem, co je moje. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven. Neboť každému, kdo má, bude dáno a bude mít nadbytek. Kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má. A tohoto služebníka, který není k ničemu, hoďte ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů.'“

 

Asi nebudu jediná, když prohlásím, že se porovnávám s druhými lidmi. Zvlášť v dnešním světě sociálních sítí, kde se toto porovnávání nesčetněkrát násobí. A na mě osobně občas dost silně dolehne. Vždyť tamta osoba, kterou skoro vůbec neznám, je tak úžasná. Je tak lepší než já. A tam ta další taky. Co jsem já oproti nim? Měla bych se raději chovat jako oni, abych alespoň za něco stála…

STOP.

Nádech.

Výdech.

Tak takhle ne.

Určitě ne po tom, co jsem si přečetla dnešní evangelium. V něm jde o hřivny. Ty ve svém životě vnímám jako dary. Dary, které máme od Boha a které se máme snažit na tomto světě rozmnožit. Ráda si stále připomínám, že to jsou dary. A že každý jsme dostali balík jedinečných darů, které nejen formují, kdo jsme, ale také nám umožňují pomáhat tomuto světu a šířit v něm Lásku. Taky jde o to nemít jako 3. služebník strach. Inspirujme se služebníky, kteří na nic nečekali, ale šli a využili dary tady a teď. A nesrovnávali se. Druhý služebník si mohl klidně říct: ,,Proč já jsem dostal jen dvě hřivny a první služebník jich dostal pět?‘‘. Ne, druhý služebník šel, a vyzískal tolik, kolik mohl. A pán ho odměnil stejně jako služebníka s pěti hřivnami. Nejde o to, kolik hřiven vyzískám. Jde o to udělat maximum s tím, co nám pán uložil. A nesrovnávat se. Jelikož jsme každý úplně jedinečný.

A tak mi celé toto evangelium přijde jako úžasná inspirace. Vzít své hřivny a využít je tady a teď. A už žádné srovnávání. Jelikož vím, že dary, které jsem obdržela, jsou naprosto jedinečné.

Kateřina Vagundová, studentka pedagogické fakulty v Olomouci

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Scroll to Top