Buďte připraveni žít šťastně

Evangelium – Mk 13,33-37

Ježíš řekl svým učedníkům: „Dejte si pozor, bděte, protože nevíte, kdy přijde poslední den. Je to podobně jako s člověkem, který se vydal na cesty. Odešel z domu, dal svým služebníkům plnou moc, každému jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl. Bděte tedy, protože nevíte, kdy přijde pán domu, zdali navečer nebo o půlnoci nebo za kuropění nebo ráno, aby vás, až znenadání přijde, nezastihl, jak spíte. Co říkám vám, říkám všem: Bděte!“

Počas jednej kázne (bolo to v roku 2006!) kňaz rozprával o smrti. Mali sme si predstaviť, že ak by sme teraz zomreli, čo by asi ľudia hovorili nad naším hrobom. Zamyslela som sa nad tým. Možno by vraveli, aká som bola milá, dobrá, usmievavá, ochotná pomáhať… Zhrozila som sa, keď som si uvedomila, že by ma mali takto chváliť, a na Teba, Pane, by si vôbec nespomenuli! Napadla mi potom iná otázka: Čo by som ja povedala ľuďom stojacim nad mojím hrobom?! Rozprávala by som im o Tvojej láske! Nemôžem dopustiť, aby sa svet nedozvedel o tom, že môj život bol ničím, kým doň nevstúpil Boh!

Výzva k tomu, aby som bdela, nie je pre mňa ani tak výzvou zamýšľať sa nad smrťou, ale práve naopak, žiť naplno. Keď som v roku 1997 skladala svoj skautský sľub, zaviazala som sa k tomu, že „budem pripravená“. K čomu? K životu naplno. K službe Bohu a blížnym. K otvorenosti novým výzvam. K tomu, aby som bola šťastná. Šťastná à la skaut: „Ozajstná cesta k dosiahnutiu štastia je robenie radosti ostatným ľuďom. Pokúste sa zanechať tento svet o trochu lepším, než aký bol, keď ste naň prišli. Až sa váš čas naplní, zomriete šťastne s pocitom, že ste v žiadnom prípade neprežili svoj život zbytočne. „Buďte pripravení“ v tomto ohľade žiť šťastne a šťastne tiež zomrieť.“ Tak nám to odkázal Lord Robert Baden-Powell, zakladateľ skautingu, vo svojom testamente. A tak sa každé ráno zobúdzam s vedomím, že mojím dnešným poslaním je zanechať tento svet zase o trochu lepším. Teraz už ako skautka a misionárka v jednej osobe, deliac sa s ostatnými o tú Lásku, ktorej sa mi dostalo. O Božiu lásku.

Dnes začína advent, čas „bdenia“, čas radostného očakávania Toho, v koho som uverila a koho milujem – Ježiša Krista. A On prichádza. A tam, kde vstupuje, sa rodí nový život, a to nielen na Vianoce, ale v každú chvíľu, keď sa rozhodnem pozvať Ho do svojho srdca. 

Melánia Magdová, oblátka, Madrid

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Scroll to Top