Videoblog

children, study of, laptop

Jak se žije v karanténě – díl III.

Naši oblátští scholastici (mladí studující spolubratři v misijní formaci) ve Vermicinu nedaleko Říma začali včera studovat teologii online! Pravděpodobně bude ještě třeba vychytat pár drobností, ale život jde dál. Hledáme všichni nové cesty a kdoví… třeba právě ta dnešní situace může být konečně příležitostí ke změně našeho smýšlení… „obrácení“ se tomu říká…

lawnmower, gardening, lawn-mower

Jak se žije v karanténě – díl I.

V římské „červené zóně“ jde život našich mladých scholastiků (spolubratří ve formaci) i v těchto dnech dál. A není to jen tak nějaký život. Je to i teď život komunitní a misionářský. Třeba i při práci na zahradě… Ale od pondělí 16. března pokračuje po týdenních prázdninách studium teologie na Lateránské univerzitě: online!

Scroll to Top