Misijní zpravodaj

Očima misií – Oblátská misie ve válce

Čerstvé číslo zpravodaje oblátské rodiny v Česku informuje o aktuálním tématu: válce na Ukrajině z oblátského pohledu. Obsah se ale neomezuje jen na ruskou agresi na Ukrajině, ale zaměřuje se na misii ve válce jako takové. Přináší několik příkladů našich spolubratří, kteří se uprostřed válečných konfliktů různých druhů stali svědky smíření a pokoje, ale i nenásilného …

Očima misií – Oblátská misie ve válce Mehr erfahren »

Očima misií – Oblátská misie v Česku

První letošní misijní zpravodaj oblátské rodiny Očima misií je věnován tématu oblátské misie v Česku. V úvodníku se dozvíte něco o „misii naruby“ a pak se už můžete začíst do článků, které přibližují působení misionářů oblátů a jejich přátel, kteří spolu s nimi sdílejí misijní charisma sv. Evžena de Mazenod, v české části Středoevropské provincie. Na …

Očima misií – Oblátská misie v Česku Mehr erfahren »

Očima misií – Povolání k misii

Podzimní číslo misijního zpravodaje oblátské rodiny je věnováno našemu povolání k misii. Jenže… Povolání je slovo, které nám, lidem dneška, spíš komplikuje život. Moc mu nerozumíme. Vnímáme ho obvykle ve velmi zúženém pojetí, a jednoduše hned myslíme na svá zaměstnání, nebo v křesťanském prostředí pouze na tzv. povolání duchovní: ke kněžství nebo zasvěcenému životu… O povolání jako …

Očima misií – Povolání k misii Mehr erfahren »

Očima misií – Nové tváře chudoby

Kdo jsou vlastně chudí? To je ryze oblátská otázka. Pokaždé znovu a v každé době si musíme tuto otázku pokládat, protože jako oblátská rodina jsme posláni přinášet chudým radostnou zvěst. Oni jsou těmi, ke komu má směřovat všechno naše úsilí a naše prostředky. Pro zakladatele misionářů oblátů sv. Evžena de Mazenod bylo jasné, že těmi chudými …

Očima misií – Nové tváře chudoby Mehr erfahren »

Očima misií – Oblátský Laos

„Pochopil jsem své povolání: mám být šťastným člověkem, a to i ve své snaze ztotožnit se s ukřižovaným Kristem,“ píše 17. listopadu 1956 ve svém Deníku šťastného člověka blahoslavený Mario Borzaga, misionář oblát a mučedník blízkosti k Bohu a k člověku v Laosu. Laos. Proč jsme se rozhodli věnovat celé jedno číslo našeho zpravodaje právě Laosu? Tak to už se dočtete právě tady.

Očima misií – Dialog s islámem

Milí přátelé oblátských misií, čas, který v posledních měsících prožíváme, nám dává ještě silněji zakoušet, jak úzce jsme mezi sebou na této zemi propojeni a jak je naše křesťanská rodinná sounáležitost, kterou jako dar dostáváme ve křtu, živá a opravdová. Křesťanské bratrství a sesterství, které nezná rozdělení ani bariéry rasy, jazyků, národů, společenského postavení nebo pohlaví (srv. …

Očima misií – Dialog s islámem Mehr erfahren »

Scroll to Top