Misijní zpravodaj

Očima misií – Oblátská misie v Česku

První letošní misijní zpravodaj oblátské rodiny Očima misií je věnován tématu oblátské misie v Česku. V úvodníku se dozvíte něco o „misii naruby“ a pak se už můžete začíst do článků, které přibližují působení misionářů oblátů a jejich přátel, kteří spolu s nimi sdílejí misijní charisma sv. Evžena de Mazenod, v české části Středoevropské provincie. Na …

Očima misií – Oblátská misie v Česku Mehr erfahren »

Očima misií – Povolání k misii

Podzimní číslo misijního zpravodaje oblátské rodiny je věnováno našemu povolání k misii. Jenže… Povolání je slovo, které nám, lidem dneška, spíš komplikuje život. Moc mu nerozumíme. Vnímáme ho obvykle ve velmi zúženém pojetí, a jednoduše hned myslíme na svá zaměstnání, nebo v křesťanském prostředí pouze na tzv. povolání duchovní: ke kněžství nebo zasvěcenému životu… O povolání jako …

Očima misií – Povolání k misii Mehr erfahren »

Očima misií – Nové tváře chudoby

Kdo jsou vlastně chudí? To je ryze oblátská otázka. Pokaždé znovu a v každé době si musíme tuto otázku pokládat, protože jako oblátská rodina jsme posláni přinášet chudým radostnou zvěst. Oni jsou těmi, ke komu má směřovat všechno naše úsilí a naše prostředky. Pro zakladatele misionářů oblátů sv. Evžena de Mazenod bylo jasné, že těmi chudými …

Očima misií – Nové tváře chudoby Mehr erfahren »

Očima misií – Oblátský Laos

„Pochopil jsem své povolání: mám být šťastným člověkem, a to i ve své snaze ztotožnit se s ukřižovaným Kristem,“ píše 17. listopadu 1956 ve svém Deníku šťastného člověka blahoslavený Mario Borzaga, misionář oblát a mučedník blízkosti k Bohu a k člověku v Laosu. Laos. Proč jsme se rozhodli věnovat celé jedno číslo našeho zpravodaje právě Laosu? Tak to už se dočtete právě tady.

Očima misií – Dialog s islámem

Milí přátelé oblátských misií, čas, který v posledních měsících prožíváme, nám dává ještě silněji zakoušet, jak úzce jsme mezi sebou na této zemi propojeni a jak je naše křesťanská rodinná sounáležitost, kterou jako dar dostáváme ve křtu, živá a opravdová. Křesťanské bratrství a sesterství, které nezná rozdělení ani bariéry rasy, jazyků, národů, společenského postavení nebo pohlaví (srv. …

Očima misií – Dialog s islámem Mehr erfahren »

Scroll to Top