Evangelium live

Chuť běžet

Evangelium – Jan 20,1-9 Slova svatého evangelia podle Jana. Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili.“ Petr …

Chuť běžet Mehr erfahren »

Žije pro každého z nás!

Pašije – Mt 26,14-27,66 … Nad hlavu mu připevnili nápis s udáním jeho provinění: „To je Ježíš, židovský král.“ Zároveň s ním byli ukřižováni dva zločinci, jeden po pravici, druhý po levici. Ti, kdo přecházeli okolo, potupně proti němu mluvili. Potřásali hlavou a říkali: „Chceš zbořit chrám a ve třech dnech ho zase vystavět. Zachraň sám …

Žije pro každého z nás! Mehr erfahren »

Nechat džbán džbánem

Evangelium – Jan 4,5-42 Pramen vody tryskající do života věčného. Slova svatého evangelia podle Jana. Ježíš přišel k samařskému městu zvanému Sychar, blízko pole, které kdysi odkázal Jakub svému synu Josefovi. Tam byla Jakubova studna. Ježíš, unavený chůzí, posadil se – tak (jak byl) – u té studny. Bylo kolem poledne. Tu přišla jedna samařská žena navážit …

Nechat džbán džbánem Mehr erfahren »

Scroll to Top