Nechat džbán džbánem

Evangelium – Jan 4,5-42 Pramen vody tryskající do života věčného. Slova svatého evangelia podle Jana. Ježíš přišel k samařskému městu zvanému Sychar, blízko pole, které kdysi odkázal Jakub svému synu Josefovi. Tam byla Jakubova studna. Ježíš, unavený chůzí, posadil se – tak (jak byl) – u té studny. Bylo kolem poledne. Tu přišla jedna samařská žena navážit …

Nechat džbán džbánem Mehr erfahren »